Historie značky Electro­lux se začala psát ve švédském Stockholmu v roce 1901 pod jmé­nem Lux AB. Firma vyráběla pouliční lampy. Po necelých deseti letech existence však začala mít problémy s odbytem. Proto se začala poohlížet po nové produkci a v roce 1912 zahájila spolupráci se společností Elektromekanika. Ta dostala úkol vyvinout vysavač, firma Lux AB si vzala na starost obchod.

Prototyp prvního vysavače dostal jméno Model 1. Vážil 14 ki­logramů a jeho cena v přepočtu na dnešní peníze dosahovala téměř 50 tisíc korun. S prodejem začala firma nej­prve na švédském trhu, brzy však ex­pandovala a například v Německu prodala už během prvního roku více než 500 kusů.

Poptávka nad možnosti výroby

Zároveň běžel vývoj lehčího a levnějšího vy­savače, určeného pro domácnosti. Model 2 vážil o pět kilogramů méně a jeho cena byla poloviční. Další odbytiště produktů firmy se našla ve Velké Británii a ve Francii. Objednávek bylo najednou tolik, že výroba nestačila uspokojovat poptávku!

V roce 1915 byla založena prodejní společnost Svenska Elektron a stanovena interní pravidla splátkového prodeje. O dva roky později došlo k pro­pojení Elektronu a Elektromekaniky, na přelomu let 1918 a 1919 podepsaly Svenska Elektron a Lux AB dohodu o spolupráci. Ještě v roce 1919 se společnosti Lux a Elektromekanika slou­čily do Electro-Luxu, později přejmeno­vaného na dnešní Electrolux.

V roce 1921 přišla společnost s novým Mo­delem V, který byl vybaven převratnou novinkou – ližinami. Tím se výrazně usnadnila manipulace s vysavačem. Firma tento sys­tém pak používala bez větších inovací až do roku 1960.

Expanze včetně Československa

Rok 1925 znamenal další expanzi, Electrolux rozšířil své portfolio o chlad­ničky. Otevřel nové výrobní závody v Anglii, Francii a Německu, v roce 1928 dosa­hoval jeho obrat 70 milionů švédských korun. Československé zastoupení vzniklo v roce 1921 a firma si na zdejším trhu rychle vybudovala dominantní postavení.

Do 30. let vstoupil Electrolux první vestav­nou chladničkou a vysavačem Z30. Začala výroba rovněž v USA a v Austrálii. Druhá světová válka sice ochromila vývoj a produkci, firma však neu­stala ve vývoji nových pomocníků. Při­šla s kuchyňským robotem. V některých závodech ovšem musela výrobu přeori­entovat na produkci pro armádu.

Brzy po válce, v roce 1951, firma uvedla na trh první pračku pro domácnost, o pět let později to byla mraznička a v roce 1959 myčka nádobí a chladnič­ka s mrazákem. Teprve v roce 1957 začala však společnost pro všechny své výrobky po celém světě uží­vat jednotný název Electrolux.

Návrat ke kořenům

V roce 1964 se firma vrátila ke svým koře­nům s převratným modelem vysavače Luxomatic 1964. Byl vybaven řadou novinek, na­příklad navíjecím kabelem, papírovými sáčky a indikátorem signalizujícím nutnost výměny sáčku. Společ­nost postupně skoupila řadu menších i větších výrobců, rozšířila své výrobní portfolio a expandovala na všechny kontinenty.

První centrální vysavač spatřil světlo světa v 50. letech minulého století ve Spojených státech amerických. Prů­kopníkem v oboru byla společnost Beam. Tu v roce 1997 koupil Electrolux a začal tak s vývojem nových prvků a systémů.

Postupně se centrální vysa­vače značky Electrolux vyšvihly co do objemu prodejů mezi lídry v oboru a dnes drží zhruba 35 procent světové­ho trhu. Mají své pevné místo i na na­šem trhu, kde je od roku 1993 zastupu­je společnost SMART-VAC. Jak je výše uvedeno, část své produkce Electrolux posílá do světa pod označením BEAM. Tuto značku v ČR zastupuje společnost BEAM ČR, patřící mezi desítku nejúspěšnějších zástupců této nadnárodní skupiny v celosvětovém měřítku.

(red)

* Mezníky značky Electrolux

1901 – ve Stockholmu je založena společnost Lux AB

1910 – zrod společnosti Elektromekanika

1912 – obě firmy zahajují spoluprá­ci, vzniká první vysavač Model 1

1915 – je založena obchodní společnost Svenska Elektron

1917-1919 – společnosti Lux AB, Elektromekanika a Svenska se propojují v AB Electrolux

1926 – firma otvírá první výrobní závod mimo Švédsko v německém Berlíně

1928 – vstup na londýnskou burzu

1957 – firma sjednocuje název, dále používá pro všechny výrobky označení Electrolux

1964 – převratný vysavač Luxomatic 1964 s papírovými sáčky a samonavíjecím kabelem

1974 – akvizicemi dalších firem, mimo jiné americké NUE, se Electro­lux stává světovou jedničkou ve výrobě vysavačů

1984 – Electrolux získává značku Zanussi, díky tomu je nejsilněj­ším evropským producentem spotřebi­čů pro domácnost

1997 – koupí společnosti Beam vstupuje Electrolux na trh s centrální­mi vysavači, kde záhy drží 35 procent světového trhu

2001 – sto let od postavení základu firmy bylo vzpomenuto mimo jiné v pozici světové jedničky segmentu centrální vysavače