Video

Jednou vidět, lepší než dvakrát slyšet… S tímto rčením ze zásobnice lidových moudrostí se však lze setkat i ve verzi Jednou vidět, lepší než desetkrát slyšet. A existuje dokonce aplikace, kdy desítka je v uvedené větě nahrazena stovkou! Pátrat po příčinách tak dramatického nárůstu preferencí obrazu před pouhým sdělením, znamená dobrat se v rámci praktických interpretací uvedeného moudra výsledku, že menší počet slyšení obvykle kompenzuje obraz statický a ještě výrazně účinnějším se pak stává každé zhlédnutí obrazu pohyblivého.
Každopádně se nepochybně všichni shodneme, že názornost vyjádřená pohyblivým obrazem bývá mimořádně přesvědčivá. A zdejší videa mají i toto poslání.